A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

HỘI NGHỊ SƠ KẾT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 - 2022

Chiều  ngày 7 tháng 01 năm 2022 trường Mầm non Vân Phúc  long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021. Họp hình thức trực tuyến qua zoom. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kỳ vừa qua đồng thời đưa ra phương hướng trong học kỳ II nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học .

Chiều ngày 7 tháng 01 năm 2022, trường Mầm non Vân Phúc long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết học kỳ I năm học 2021- 2022. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong học kỳ vừa qua đồng thời đưa ra phương hướng trong học kỳ II nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế trong thời điểm covid, nhà trường đã có kết quả đã đạt được trong học kỳ I của năm học 2021 - 2022, đồng chí hiệu trưởng nhà trường đã đọc bản Sơ kết học kỳ I đầy đủ và chi tiết.

 

100% CB-GV-NV trong nhà trường  chủ động nghiên cứu sáng tạo các giải pháp , đề xuất việc làm cụ thể hiệu quả, có sản phẩm minh chứng thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Thành phố và Ngành phát động; UBND xã, các ban ngành đoàn thể của địa phương Cụ thể:

 100%  CB-GV-NV tham gia  học tập Nghị Quyết, tự học bồi dưỡng về tư tưởng đạo đức, phong cách nhà giáo, chuẩn mực đối với GV trong nhà trường.

Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.Chủ đề năm học 2021-2022  “Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn -  thân thiện”.

Nhà trường chỉ đạo CB,GV, NV thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường. Triển khai đến 100% CB,GV, NV chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đủ các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động GDMN (Phụ lục 1. Danh mục văn bản)

- Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên đăng ký ít nhất 1 nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

- Trong các buổi sinh hoạt Tổ chuyên môn, họp hội đồng sư phạm nhà trường tiến hành triển khai đến 100% CB, GV, NV chấp hành quy định của pháp luật và các văn bản chỉ đạo liên quan lĩnh vực hoạt động GDMN.

+ Nhà trường triển khai và tổ chức tới 100% cán bộ giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện kế hoạch xây dựng các nhóm lớp hạnh phúc.Phân công lớp điểm là lớp 3 - 4 tuổi A1,  5 - 6 tuổi.

+ Thường xuyên quán triệt tư tưởng đến từng CB-GV-NV về vai trò nhiệm vụ chức năng của mình để tự rèn luyện bản thân thực hiện có hiệu quả chức năng nhiệm vụ của mình để thể hiện rõ “Mỗi cô giáo là một tấm g­ương đạo đức tự học tự sáng tạo”.

1.2. Sau khi UBND huyện ban hành Kế hoạch “Phát triển GDMN huyện Phúc Thọ giai đoạn 2021-2025”, nhà trường tham mưu với UBND xã. Triển khai Đề án, Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.

1.3.  Xây dựng các giải pháp, mô hình quản lý nhằm phát triển hệ thống môi trường trong và ngoài lớp Xanh - Sạch - Đẹp - an toàn, tiếp tục duy trì các hoạt động, cho trẻ trải nghiệm tại khu không gian sáng tạo, sân chơi giáo dục thể chất trong trường.

Duy trì đầu tư CSVC bổ sung trang thiết bị. cải tạo, sửa chữa tạo môi trường an toàn, cho trẻ hoạt động.

       Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động trong nhà trường hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ. Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN.

Phổ biến các văn bản liên quan đến chế độ chính sách của CB-GV-NV. Các loại văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của ngành đề ra,  cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế.

 Triển khai cụ thể những công việc trách nhiệm của từng bộ phận và phân công rõ người, rõ việc cụ thể trong BGH; Hiệu phó phụ trách chuyên môn chỉ đạo  hướng dẫn tổ khối chuyên môn lập kế hoạch, tổ trưởng chịu trách nhiệm triển khai tới giáo viên trong tổ mình về việc thực hiện kế hoạch đề ra, giáo viên có trách nhiệm xây dựng kế hoạch trẻ trên lớp, theo dõi diễn biến quá trình hoạt động của trẻ trên các nhóm lớp mình phụ trách, thực hiện cam kết không vi phạm  về đạo đức, nhà giáo chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng giao.

Nhân viên thực hiện đúng vai trò cô nuôi, Có trách nhiệm quản lý, kiểm tra, giao nhận thực phẩm, đúng định lượng.

khẩu phần ăn của trẻ trong ngày, tháng trên sổ phải rõ ràng, minh bạch.

-  Bếp trưởng chịu trách nhiệm kiểm tra mọi quy trình, điều hành mọi hoạt động của các thành viên trong nhà bếp để đảm bảo tuyệt đối VSATTP .

-  Thông tin báo cáo kịp thời những vướng mắc, những điều kiện phục vụ cho công tác nuôi dưỡng với BGH.

-  Phối hợp cùng Phó hiệu trưởng 2, kế toán xây dựng thực đơn theo mùa phù hợp với trẻ đảm bảo định lượng calo và tỉ lệ các chất.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ không để sảy ra vụ việc gì khi được phân công nhiệm vụ.

 Chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và cấp trên về nhiệm vụ được giao.

Phối hợp quản lý chặt chẽ trong việc thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ, quy chế của ngành, của trường, tăng cường phối hợp với các tổ chức trong nhà trường để kiểm tra giám sát thường xuyên. Đảm bảo 100% CB-GV-NV được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định.

 Xây dựng ““Xây dựng trường mầm non xanh - an toàn -  thân thiện”.

Môi trường lớp học thân thiện, giáo viên niềm nở, vui vẻ khi đón trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh khi đưa trẻ đến trường.

 Môi trường làm việc, học tập ấm áp, thân thiện đoàn kết; mọi thành viên trong trường học, lớp học được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu.

- Vai trò trách nhiệm của hiệu trưởng là Quản lý quản trị nhà trường theo hướng tự chủ nguồn kinh phí, chi lương, nâng lương,  ký kết  Hợp đồng Chỉ đạo điều hành  trong mọi hoạt động của nhà trường  xác định trách nhiệm, thực hiện có hiệu quả, đề ra các giải pháp thực hiện đồng bộ chuyên nghiệp, khẳng định năng lực trách nhiệm người đứng đầu,tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách;

1.4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, giao trách nhiệm cho các Tổ trưởng chuyên môn triển khai tới giáo viên, nhân viên. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin triển khai sử dụng. Tiến tới  xây dựng  phần mềm quản lý giáo dục, BGH mời công ty phần mềm tập huấn cho 100% giáo viên, hỗ trợ công tác quản lý,  xây dựng lập kế hoạt soạn giảng làm tiền đề cho năm học sau, công tác bán trú duy trì thực hiện phần mềm  VIETTES  được bộ quy định. Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thu chi, công khai theo qui định.           Thực hiện công tác báo cáo, thống kê định kỳ thống nhất với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành và đảm bảo tiến độ thời gian.

- Hàng tuần giao ban BGH, tổ trưởng chuyên môn đánh giá hoạt động tuần đã qua, triển khai, giao nhiệm vụ cho các thành viên tuần tiếp theo. Đề nghị tổ trưởng chuyên môn triển khai tới thành viên trong tổ. Giao cho tổ trưởng chuyên môn xem xét duyệt giáo án của các lớp trước khi trình BGH ký.

- Lựa chọn các đơn vị có phần mềm uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để đảm bảo chất lượng quản lý.

- Thực hiện thu đúng chi đúng theo công văn, công khai  niêm yết các khoản thu thỏa thuận và các khoản thu khác trên bảng tin của trường trước khi họp phụ huynh, sau khi họp phụ huynh nhất trí các khoản đóng góp thì ký vào bản thỏa thuận.

1.5. Nhà trường chỉ đạo, quán triệt, tập huấn để 100% CB, GV, NV nắm vững quy định về công tác phòng dịch và biết xử trí các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn của Bộ GDĐT và ngành y tế. Giao cho cán bộ y tế nhà trường tập huấn cho 100% CB, GV, NV. Xây dựng phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong tình hình mới, xây dựng các hoạt động giáo dục trong tình hình mới.

- Nhà trường, đặc biệt là cán bộ y tế, giáo viên thường xuyên, chủ động cập nhật thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non phải có sức khỏe bình thường khi đến làm việc và học tập tại nhà trường.

-  Nhà trường xây dựng phương án, kịch bản thực hiện kế hoạch giáo dục trong tình hình dịch bệnh khi trẻ mầm non phải nghỉ học tại nhà.  CBQL- GVNV Chủ động đổi mới  các hình thức hướng dẫn cha mẹ trẻ phối hợp chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 31
Hôm qua : 286
Tháng trước : 1.182