Chắp ghép các hình hình học tạo thành hình mới theo yeu cầu và theo ý thích.