Hôm nay ngày 18/10/2019 huyện Phúc Thọ Tổ chức chung khảo hội diễn " Tiếng hát CBQL, GV" ngành giáo dục huyện Phúc Thọ năm học 2019-2020. Với những tiết mục vô cùng đặc sắc được BGK lựa chọn từ 3 cụm đã đem đến hội diễn hôm nay nhiều sắc màu rực rỡ. Kết thúc hội diễn, BGK đã chọn ra được 3 giải ...